PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF SEMESTER GENAP 2017/2018

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA/I JURUSAN SYARIAH STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH, PENDAFTARAN    UJIAN KOMPREHENSIF SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 AKAN DILAKSANAKAN PADA:

 

HARI/TANGGAL                   : SELASA-KAMIS/ 15 MEI - 31 MEI 2018

TEMPAT                                     : RUANG JURUSAN SYARIAH

 

DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. FOTOCOPY PEMBAYARAN SPP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
  2. FOTOCOPY TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

(DENGAN KETENTUAN TELAH LULUS SEMUA MATA KULIAH YANG DITAWARKAN)

  1. BERKAS DIMASUKAN KE MAP BERWARNA MERAH

DEMIKIANLAH PENGUMUMAN INI KAMI SAMPAIKAN UNTUK DAPAT DIMAKLUMI.

 

                                                                                                                                                                                                                                TAKENGON, 14 MEI 2018

                                                                                                                                                                                                                                 KETUA JURUSAN SYARIAH,

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              RAMDANSYAH FITRAH, M.SI

                                                                                                                                                                                                                               NIP. 19830704 201403 1002